Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας Elire.gr

Ρευματικές Παθήσεις

Συχνότητα των ρευματικών παθήσεων στο γενικό πληθυσμό της Ελλάδος

Στο Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας σχεδιάσαμε και οργανώσαμε την πραγματοποίηση της πρώτης πανελλήνιας επιδημιολογικής έρευνας για τις ρευματικές παθήσεις (Ελληνικά/ Αγγλικά) στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων (άτομα ηλικίας 19 ετών και πάνω) της χώρας μας με τη συνεργασία πολλών γιατρών ρευματολόγων. Ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν να μελετηθεί ο επιπολασμός των ρευματικών παθήσεων, δηλ. η συχνότητά τους,  στο γενικό πληθυσμό.

Η έρευνα διεξήχθη σε 2 αστικές, 2 ημιαστικές και 5 αγροτικές περιοχές στη βόρεια, κεντρική και νότια Ελλάδα με συνολικό πληθυσμό ενηλίκων 14.233 (Εικόνα 1). Οι γιατροί ρευματολόγοι, που πραγματοποίησαν την έρευνα, επισκέφθηκαν τους ενήλικες κατοίκους των περιοχών αυτών στα σπίτια τους είτε πόρτα-πόρτα είτε μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση. Το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα ήταν πολύ μεγάλο, 82%.
Εικόνα 1. Περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδος στις οποίες διεξήχθη η έρευνα.

Μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας, που αναφέρονται στη συχνότητα των ρευματικών παθήσεων στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων, είναι τα παρακάτω.

Συχνότητα του συνόλου των ρευματικών παθήσεων στο γενικό πληθυσμό
  • Οι ρευματικές παθήσεις είναι πολύ συχνές στο γενικό πληθυσμό, αφού προσβάλλουν το 26,9% των ενηλίκων. Με άλλα λόγια ένας στους 4 ενήλικες παρουσιάζει κάποια ρευματική πάθηση. Συνολικά, περίπου 2.500.000 Έλληνες ενήλικες πάσχουν από ρευματικές παθήσεις.
  • Οι ρευματικές παθήσεις προσβάλλουν σημαντικά συχνότερα τις γυναίκες από ό,τι τους άνδρες, αφού 34% των ενήλικων γυναικών (συνολικά περίπου 1.600.000 γυναίκες) και 20% των ενήλικων ανδρών (συνολικά περίπου 900.000 άνδρες) πάσχουν από κάποια ρευματική πάθηση.
  • Η συχνότητα των ρευματικών παθήσεων αυξάνει σημαντικά με την ηλικία από 4% στην ηλικιακή ομάδα των 19-28 ετών σε 52% στην ομάδα των 69 ετών και πάνω.
Συχνότητα των έξι μεγάλων ομάδων των ρευματικών παθήσεων στο γενικό πληθυσμό

Για τους σκοπούς της έρευνας οι ρευματικές παθήσεις ταξινομήθηκαν σε 6 μεγάλες ομάδες και η συχνότητά τους στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων βρέθηκε στα εξής επίπεδα:

  • Συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα των περιφερικών αρθρώσεων: 8% των ενηλίκων. Αν συνυπολογιστεί και η συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα που εντοπίζεται στην σπονδυλική στήλη (είναι γνωστή και ως εκφυλιστική σπονδυλαρθροπάθεια) η συχνότητα της συμπτωματικής οστεοαρθρίτιδας συνολικά ανέρχεται στο επίπεδο του 13,1% των ενηλίκων.
  • Οσφυαλγία: 11% των ενηλίκων.
  • Αυχεναλγία: 4,8% των ενηλίκων.
  • Ομάδα διαφόρων ρευματικών παθήσεων (περιλαμβάνεται και η συμπτωματική οστεοπόρωση): 4,4% των ενηλίκων.
  • Παθήσεις εξωαρθρικού ρευματισμού: 4,3% των ενηλίκων.
  • Φλεγμονώδεις ρευματικές παθήσεις: 2,1% των ενηλίκων.
Συχνότητα των επιμέρους ρευματικών παθήσεων στο γενικό πληθυσμό

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των επιμέρους ρευματικών παθήσεων στο γενικό πληθυσμό της χώρας μας μπορεί να ανατρέξουν στην πρόσφατη επιστημονική εργασία Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα (Ελληνικά / Αγγλικά), που προήλθε από την πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές  παθήσεις και δημοσιεύθηκε στον ελληνικό και διεθνή ιατρικό τύπο. 

Η οστεοπόρωση είναι πάθηση που προσβάλλει κατ’ εξοχήν τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και πολύ συχνά είναι ασυμπτωματική. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της πανελλήνιας επιδημιολογικής έρευνας για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων της χώρας μας, πραγματοποιήσαμε ξεχωριστή μελέτη για τη συχνότητα της οστεοπόρωσης σε γυναίκες ηλικίας 50 ετών και πάνω με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης ή/και του άνω άκρου του μηριαίου οστού. Στη μελέτη αυτή βρέθηκε ότι 28,4% των γυναικών ηλικίας 50 ετών και πάνω πάσχουν από οστεοπόρωση.Είναι μάλιστα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η διαπίστωση σε αυτή την έρευνα ότι οι γυναίκες, που βρέθηκε ότι είχαν οστεοπόρωση, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δηλ. σε ποσοστό 76%, δεν το γνώριζαν και επομένως δεν υποβάλλονταν σε σχετική θεραπεία. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και αναδεικνύει, πρώτον, την ανάγκη της ενημέρωσης των γυναικών και της ευρείας εφαρμογής των μέτρων πρωτογενούς πρόληψης που υπάρχουν για την οστεοπόρωση και, δεύτερον, την ανάγκη της έγκαιρης και προσυμπτωματικής διάγνωσης της οστεοπόρωσης, δηλ. πριν συμβεί το κάταγμα, που είναι το πρώτο σύμπτωμά της, ώστε να είναι εφικτή και αποτελεσματική η εφαρμογή μέτρων δευτερογενούς πρόληψης της οστεοπόρωσης.

Δρ Αλέξανδρος  Ανδριανάκος
Ρευματολόγος
Α.Ε. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογίας

Ε.Ι.ΡΕ.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας είναι κοινωφελές ίδρυμα με κυριότερους στόχους την ενημέρωση του Κοινού και των Αρχών της χώρας επί του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων, τη συμβολή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, την πραγματοποίηση ερευνών και επιστημονικών εκδηλώσεων για τις ρευματικές παθήσεις και την έκδοση ιατρικών συγγραμμάτων ή άλλων επιστημονικών εντύπων. Το Ε.Ι.ΡΕ. δεν χρηματοδοτείται από κανένα Δημόσιο ή άλλο Φορέα και το έργο του στηρίζεται στην εθελοντική εργασία του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών τους.
Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας
Όθωνος 13,
153 54 Γλυκά Νερά
+30.210.60.42.643
© 2016 ELIRE   |