Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας Elire.gr

Ρευματικές Παθήσεις

Πώς γίνεται η διάγνωση των ρευματικών παθήσεων;

Στην πρώτη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων (άτομα ηλικίας 19 ετών και πάνω) της χώρας μας διαπιστώσαμε αφενός ότι η έγκαιρη διάγνωση των ρευματικών παθήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική θεραπευτική τους αντιμετώπιση και αφετέρου ότι η διάγνωση αυτή είναι συνάρτηση της άμεσης προσέλευσης του ασθενούς στο γιατρό ρευματολόγο.
 
Γενικά, η διάγνωση των ρευματικών παθήσεων στηρίζεται:

  • Στο λεπτομερές ιστορικό
  • Στην προσεκτική κλινική εξέταση
  • Στον κατάλληλο εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο

Παρά τις τεράστιες βιοτεχνολογικές προόδους της εποχής μας, που βρήκαν εφαρμογή και στον τομέα της εργαστηριακής και απεικονιστικής διαγνωστικής διερεύνησης πλείστων νοσημάτων, παραμένει ακόμη γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι οι πιο ισχυρές “διαγνωστικές δοκιμασίες” στη Ρευματολογία είναι το ιστορικό και η κλινική εξέταση. Με άλλα λόγια για τη συντριπτική πλειονότητα των ρευματικών παθήσεων δεν υπάρχουν παθογνωμονικές παρακλινικές εξετάσεις, δηλ. εξετάσεις των οποίων το αποτέλεσμα μπορεί να θέσει τη διάγνωση.

Έτσι, το ιστορικό και η κλινική εξέταση αποτελούν τη βάση της διάγνωσης. Πάνω στα ευρήματα του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης οικοδομείται η αρχική διαγνωστική σκέψη του θεράποντος γιατρού ρευματολόγου. Η διαγνωστική αυτή σκέψη μπορεί να καταλήγει αρκετές φορές στη διάγνωση της ρευματικής πάθησης ή να περιορίζει σημαντικά το φάσμα των πιθανών διαγνώσεων. Έτσι, ο θεράπων γιατρός προσδιορίζει ποιες παρακλινικές εξετάσεις, δηλ. ποιες εργαστηριακές και ποιες απεικονιστικές εξετάσεις, πρέπει να γίνουν ώστε από τα αποτελέσματά τους να ενισχυθεί ή να τεκμηριωθεί ή, καμιά φορά, να αποκλειστεί η διάγνωση μιας συγκεκριμένης ρευματικής πάθησης. Τελικά στην ορθή διάγνωση κάθε ρευματικής πάθησης οδηγεί η συνεκτίμηση από πλευράς θεράποντος γιατρού ρευματολόγου όλων των δεδομένων του ιστορικού, της κλινικής εξέτασης και του κατάλληλου εργαστηριακού ελέγχου.

Ε.Ι.ΡΕ.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας είναι κοινωφελές ίδρυμα με κυριότερους στόχους την ενημέρωση του Κοινού και των Αρχών της χώρας επί του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων, τη συμβολή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, την πραγματοποίηση ερευνών και επιστημονικών εκδηλώσεων για τις ρευματικές παθήσεις και την έκδοση ιατρικών συγγραμμάτων ή άλλων επιστημονικών εντύπων. Το Ε.Ι.ΡΕ. δεν χρηματοδοτείται από κανένα Δημόσιο ή άλλο Φορέα και το έργο του στηρίζεται στην εθελοντική εργασία του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών τους.
Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας
Όθωνος 13,
153 54 Γλυκά Νερά
+30.210.60.42.643
© 2016 ELIRE   |