Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας Elire.gr

Ρευματικές Παθήσεις

Ψευδοουρική αρθρίτιδα

Η ψευδοουρική αρθρίτιδα είναι μια από τις κλινικές μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται η αρθρική χονδρασβέστωση. Η χονδρασβέστωση χαρακτηρίζεται από εναπόθεση διϋδρικού πυροφωσφορικού ασβεστίου πάνω στην επιφάνεια του αρθρικού χόνδρου, δηλ. της “φλάντζας” που καλύπτει την επιφάνεια των οστών μέσα στην άρθρωση (Εικόνα 24-Α).Η ψευδοουρική αρθρίτιδα εμφανίζεται συνήθως σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις (Ελληνικά / Αγγλικά) , που πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων της χώρας μας, ο επιπολασμός της ψευδοουρικής αρθρίτιδας, δηλ. η συχνότητά της, βρέθηκε στο επίπεδο του 0,4‰ των ενηλίκων της χώρας μας. Σε αυτή την έρευνα όλες οι περιπτώσεις των ασθενών με ψευδοουρική αρθρίτιδα αφορούσαν άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, έτσι υπολογίστηκε ότι η συχνότητα της νόσου στα άτομα αυτής της ηλικίας είναι στο επίπεδο του 2,3‰.

Συμπτώματα και κλινικά σημεία

Κλινικά, η ψευδοουρική αρθρίτιδα χαρακτηρίζεται από επεισόδια προσβολής οξείας αρθρίτιδας, που μοιάζουν πολύ με εκείνα της ουρικής αρθρίτιδας, γι’ αυτό και της δόθηκε η ονομασία ψευδοουρική. Η φλεγμονή στην άρθρωση σε αυτή την πάθηση οφείλεται σε κρυστάλλους διϋδρικού πυροφωσφορικού ασβεστίου (Εικόνα 24-Β) και εκδηλώνεται με όλα τα χαρακτηριστικά της φλεγμονής, δηλ. πόνο στην άρθρωση, διόγκωση, θερμότητα, ερυθρότητα και μεγάλη ευαισθησία. Κάθε επεισόδιο οξείας προσβολής διαρκεί συνήθως 1-2 εβδομάδες και υποχωρεί για να υποτροπιάσει μετά από παρέλευση εβδομάδων, μηνών ή ετών.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Θεραπευτικά χρησιμοποιούνται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, γλυκοκορτικοστεροειδή (κορτιζόνη) για έγχυση μέσα στην άρθρωση ή κολχικίνη.  Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την αντιμετώπιση της οξείας προσβολής και όχι προληπτικά διότι δεν είναι δυνατόν να προληφθεί ο σχηματισμός και η εναπόθεση των κρυστάλλων διϋδρικού πυροφωσφορικού ασβεστίου στον αρθρικό χόνδρο.

Καθηγητής Αλέξανδρος Ανδριανάκος
Ρευματολόγος 
Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογίας

Ε.Ι.ΡΕ.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας είναι κοινωφελές ίδρυμα με κυριότερους στόχους την ενημέρωση του Κοινού και των Αρχών της χώρας επί του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων, τη συμβολή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, την πραγματοποίηση ερευνών και επιστημονικών εκδηλώσεων για τις ρευματικές παθήσεις και την έκδοση ιατρικών συγγραμμάτων ή άλλων επιστημονικών εντύπων. Το Ε.Ι.ΡΕ. δεν χρηματοδοτείται από κανένα Δημόσιο ή άλλο Φορέα και το έργο του στηρίζεται στην εθελοντική εργασία του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών τους.
Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας
Όθωνος 13,
153 54 Γλυκά Νερά
+30.210.60.42.643
© 2016 ELIRE   |