Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας Elire.gr

Ρευματικές Παθήσεις

Κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες

Στην ομάδα των κρυσταλλογενών αρθριτίδων περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο δύο παθήσεις:

Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των παθήσεων είναι ότι η φλεγμονή στις αρθρώσεις οφείλεται σε ειδικούς κρυστάλλους, γι’ αυτό λέγονται κρυσταλλογενείς.

Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις (Ελληνικά / Αγγλικά) , που πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων της χώρας μας, ο συνολικός επιπολασμός, δηλ. η συνολική συχνότητα,  των κρυσταλλογενών αρθριτίδων βρέθηκε στο επίπεδο του 5,1‰ των ενηλίκων.

Τόσο η ουρική αρθρίτιδα, όσο και η ψευδοουρική αρθρίτιδα, περιγράφονται σε ξεχωριστά κεφάλαια.

Ε.Ι.ΡΕ.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας είναι κοινωφελές ίδρυμα με κυριότερους στόχους την ενημέρωση του Κοινού και των Αρχών της χώρας επί του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων, τη συμβολή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, την πραγματοποίηση ερευνών και επιστημονικών εκδηλώσεων για τις ρευματικές παθήσεις και την έκδοση ιατρικών συγγραμμάτων ή άλλων επιστημονικών εντύπων. Το Ε.Ι.ΡΕ. δεν χρηματοδοτείται από κανένα Δημόσιο ή άλλο Φορέα και το έργο του στηρίζεται στην εθελοντική εργασία του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών τους.
Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας
Όθωνος 13,
153 54 Γλυκά Νερά
+30.210.60.42.643
© 2016 ELIRE   |