Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας Elire.gr

Ενημέρωση Κοινού

Άλλες Ημερίδες Ενημέρωσης του Κοινού για τις Ρευματικές Παθήσεις
Ημερίδα Ενημέρωσης του Κοινού για τις Ρευματικές Παθήσεις στο Δήμο Αγίας Παρασκευής
Ρευματικές παθήσεις: Τι είναι, ποιες είναι & ποια είναι τα συμπτώματά τους
Ρευματικές παθήσεις είναι οι μη τραυματικές παθήσεις των αρθρώσεων, τενόντων, μυών, οστών και σπονδυλικής στήλης

Ε.Ι.ΡΕ.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας είναι κοινωφελές ίδρυμα με κυριότερους στόχους την ενημέρωση του Κοινού και των Αρχών της χώρας επί του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων, τη συμβολή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, την πραγματοποίηση ερευνών και επιστημονικών εκδηλώσεων για τις ρευματικές παθήσεις και την έκδοση ιατρικών συγγραμμάτων ή άλλων επιστημονικών εντύπων. Το Ε.Ι.ΡΕ. δεν χρηματοδοτείται από κανένα Δημόσιο ή άλλο Φορέα και το έργο του στηρίζεται στην εθελοντική εργασία του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών τους.
Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας
Όθωνος 13,
153 54 Γλυκά Νερά
+30.210.60.42.643
© 2016 ELIRE   |